กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดมอบ 540 ทุนเรียนฟรี ม.4 จนจบดอกเตอร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครทุน เรียนฟรี ม.4ถึง ป.เอก จำนวน 540ทุน คั้งแต่วันนี้ ถึง30 กย.57 รายละเอียด

 

 

 

Additional information