ห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

ห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

อาคารภาณุรังษี

 

ห้องสอบที่

หมายเลขห้องสอบ

ชั้น

เลขที่

1

641

1/4

4/2

1-35

1-30

2

642

1/5

4/3

1-35

1-30

3

643

1/6

4/4

1-35

1-30

4

644

1/7

4/5

1-35

1-30

5

645

1/8

4/6

1-35

1-30

6

646

41/9

4/8

1-35

1-30

7

631

1/10

4/10

1-35

1-30

8

632

1/14

1/5

4/11

36-สุดท้าย

36- สุดท้าย

1-        สุดท้าย

9

633

1/6

1/7

4/12

36-  สุดท้าย

36 – สุดทาย

1-30

10

634

1/8

1/9

4/2

4/3

4/4

36 สุดท้าย

36- สุดท้าย

31 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

11

635

1/10

4/5

4/6

36 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

12

622

2/3

4/8

4/10

4/12

1-35

36 – สุดท้าย

36 – สุดท้าย

36 – สุดท้าย

13

623

2/4

5/3

1-35

1-30

14

624

2/5

5/4

1-35

1-30

 

อาคารเกษตร

ห้องสอบที่

หมายเลขห้องสอบ

ชั้น

เลขที่

15

711

2/6

5/5

1-35

1-30

16

712

2/7

5/6

1-35

1-30

17

713

2/8

5/8

1-35

1-30

18

714

2/9

5/10

1-35

1-30

19

715

2/10

5/11

1-35

1-30

 

 

อาคารร่มเกล้า

 

ห้องสอบที่

หมายเลขห้องสอบ

ชั้น

เลขที่

20

141

2/3

2/7

5/12

36- สุดท้าย

36 – สุดท้าย

1-30

21

142

2/4

2/8

5/3

5/4

36 – สุดท้าย

36 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

22

143

2/5

2/10

5/5

5/6

36 – สุดท้าย

36 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

 

23

144

2/6

2/9

5/8

5/10

36 – สุดท้าย

36 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

24

145

3/1

5/11

5/12

1-30

31 – สุดท้าย

31 – สุดท้าย

 

25

131

3/2

6/2

1-30

1-20

26

132

3/3

6/2

1-30

21- สุดท้าย

27

133

3/4

6/3

1-30

1-20

28

134

3/5

6/3

1-30

21 สุดท้าย

29

135

3/6

6/4

1-30

1-20

1-30

30

121

3/7

6/4

1-30

21 –สุดท้าย

31

122

3/8

6/5

1-30

1-25

 

 

อาคารสามประเวศ

 

ห้องสอบที่

หมายเลขห้องสอบ

ชั้น

เลขที่

32

241

3/9

6/5

1-30

26 – สุดท้าย

33

242

3/10

6/6

1-30

1-25

34

243

3/11

6/6

1-30

26-สุดท้าย

35

244

2/11

6/8

1-สุดท้าย

1-20

36

245

3/14

6/8

1-30

21- สุดท้าย

37

231

1/12

1/11

6/9

1-        สุดท้าย

41- สุดท้าย

1-20

38

232

2/12

6/10

1-สุดท้าย

1-20

39

233

3/15

6/10

1-สุดท้าย

1-20

40

234

1/11

6/10

1-40

21-สุดท้าย

41

235

3/1

3/10

31-สุดท้าย

31-สุดท้าย

42

221

3/2

3/14

31-สุดท้าย

31-สุดท้าย

43

222

3/7

3/8

31-สุดท้าย

31-สุดท้าย

44

215

3/4

3/9

31-สุดท้าย

31-สุดท้าย

 

 

 

 

 

Additional information