กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2558

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 สอบวันอังคารที่ 21 และวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2558

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6  สอบวันที่ 20 22 และ 24 กรกฏาคม 2558 

**ถ้าวันใดไม่มีก่ีสอบ นักเรียนจะได้หยุดอ่านหนังสือเตรียมสอบ**

วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558 นักเีรยนทุกระดับชั้นไปเรียนตามปกติ

ตารางสอบ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 >>ดาว์นโหลด

ตารางสอบ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 >>ดาว์นโหลด

ตารางสอบ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 >>ดาว์นโหลด

ตารางสอบ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 >>ดาว์นโหลด

ตารางสอบ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 >>ดาว์นโหลด

ตารางสอบ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 >>ดาว์นโหลด

Additional information