ที่อยุ่ของโรงเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
เลขที่ 2 ซอย ไอ ซี ดี 8 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 02 7378919-20 โทรสาร 02
-3609287

Additional information