เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

 ลำดับที่ กลุ่มงาน   เบอร์โทร เบอร์โทรสาร
 1 เบอร์กลาง  02 - 7378918 - 20  02 - 3609287
กลุ่มบริหารวิชาการ   02 - 7378914 ภายใน 104  
กลุ่มบริหารงานบุคคล    02 - 7378915 ภายใน 105  
4 กลุ่มบริหารทั่วไป  02 - 73776097 ภายใน 313  
กลุ่มบริหารงบประมาณ  02 - 7378917 ภายใน 308  

 

 

 

Additional information