3. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

3.  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

          โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  ตั้งอยู่เลขที่ 146  หมู่ 3  ถนนร่มเกล้า  แขวงคลองสามประเวศ  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520  โทร  0-2737-8918-20  โทรสาร  0-2360-9287  E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    website:  www.dsr.ac.th

          เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          มีเขตพื้นที่บริการ 

ในเขตลาดกระบัง  ได้แก่  แขวงคลองสามประเวศ,  แขวงคลองสองต้นนุ่น,  แขวงทับยาว,  แขวงลำปลาทิว

ในเขตประเวศ  ได้แก่  แขวงประเวศ,  ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

 

Additional information