สีประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) ซึ่งวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 และยังเป็นสีของใบรำเพยอีกด้วย

สีเหลือง เป็นสีประจำวันจันทร์ ตามตำราพิชัยสงคราม (สวัสดิรักษา) และเป็นสีของดอกรำเพยอีกด้วย

 

Additional information