อาคารภายในโรงเรียน

 

อาคารภายในโรงเรียน

  1. อาคารนวม (นะวะมะ)
  2. อาคารร่มเกล้า
  3. อาคารสามประเวศ
  4. อาคารแม่โพสพ
  5. อาคารรำเพย
  6. อาคารภาณุรังสี
  7. อาคารหอประชุม
  8. อาคารคหกรรม
  9. อาคารเรือนเกษตร

 

Additional information