ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ (ม.4-6) ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล “เล่นใหญ่ On Stag Contest”

ขอแสดงความยินกับนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยพูดสุนทรภรณ์ภาษาจีน

ขอแสดงความยินกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิการแข่งขันประกวดมารยาท

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสมล บุญเพ็ง นักเรียนชั้น ม.5/2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย สอวน.ชีววิทยาโอลิมปิก ณ ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูตะวัน เชาว์ดี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO)

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3