ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่่ 5-9 ธันวาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทรนารีนาถ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เข้ารวมการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจที่วิทยาลัยอิสเทินบางกอก

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ณัฐสิมา ดีแกง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ Gifted ที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ปีการศึกษา2561

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่14ปี2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้เข้าร่วมแข่งขัน สอวน.เคมี ระดับชาติ ได้รับ 1 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2