ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้เข้าร่วมแข่งขัน สอวน.เคมี ระดับชาติ ได้รับ 1 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต Gifted ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Gifted ที่ไปเป็นผู้แทนศูนย์กรุงเทพฯไปแข่งขัน เคมีโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน Gifted ผ่านการเข้าค่ายอบรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL system

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอวน.รอบ2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์