ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟันดาบ

ขอแสดงความยินดีกับนายสุกฤษฎิ์ พรหมวงศา ได้รับรางวัล ลำดับที่ 3 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเนตรีนันท์ กีรติพันธ์ุ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาฟันดาบ

ขอแสดงความยินดีกับนายสุวิจักขณ์ ดาวเรือง ผ่านการคัดเลือกแข่งขันโอลิมปิก สอวน.กรุงเทพฯ

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟันดาบ จัดโดยกรมพลศึกษาและสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเขมิสรา ดีรุจิเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญเงินเทเบิลเทนนิส รายการ SEA YOUTH BRUNEI 2023 เยาวชนอาเซียนประเทศบูรไน

ขอแสดงความยินดีกับนายธนวัช หาละไชย นักเรียนชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ (ต่อสู้) รายการ ROV Gundam

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมในการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4