ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับนายสถิระ จันทรกุลชัยที่ได้รับเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจที่วิทยาลัยอิสเทินบางกอก

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ณัฐสิมา ดีแกง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ Gifted ที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) ปีการศึกษา2561

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่14ปี2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าได้เข้าร่วมแข่งขัน สอวน.เคมี ระดับชาติ ได้รับ 1 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต Gifted ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2