ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 ประจำปีการศึกษา 2561