วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ครูอรุณโรจน์ จินต์ประยูร และครูปาณิสรา ขุมวัฒนา นำตัวแทนโรงเรียน
นายภูริลาภ ดาวอรุณเกียรติ และนางสาวยศสิญา ธวัชชัยนันท์ ม.6/1 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL system ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของกรุงเทพมหานคร