แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายอบรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันโอลิมปิควิชาการ