ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต Gifted ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครั้งที่ 15 ณ เมืองกาโบโรเน สาธารณรัฐบอตสวานา ระหว่างวันที่ 2- 11 ธันวาคม 2561