ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการThe Next Vbac