ขอแสดงความยินกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิการแข่งขันประกวดมารยาท

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสมล บุญเพ็ง นักเรียนชั้น ม.5/2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย สอวน.ชีววิทยาโอลิมปิก ณ ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูตะวัน เชาว์ดี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการThe Next Vbac

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่่ 5-9 ธันวาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทรนารีนาถ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เข้ารวมการแข่งขัน เคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ชนะเลิศและรองชนะเลิศลำดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจที่วิทยาลัยอิสเทินบางกอก

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ณัฐสิมา ดีแกง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 2 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4