นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ที่มีผลการเรียน 0,ร,มส และ มผ ในปีการศึกษา1/2560-2/2561