ระดับชั้น ม.1 , ม.2 และ ม.3 สอบวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม  และวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563

ระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 สอบวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม ,วันอังคาร ที่ 1  และวันพุธ ที่ 3 กันยายน 2563

ทุกระดับชั้นเปิดเรียนวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563