นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net

1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่3 ณ เขาชนไก่

4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2563

จ.กาญจนบุรี

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่2 ณ เขาชนไก่

7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563

จ.กาญจนบุรี

สอบกลางภาค

23 ธันวาคม 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เรียนซ้ำภาคเรียนที่1/2562

2 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กีฬาสีภายในโรงเรียน

28 พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า