สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

16 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ชุมนุมลูกเสือเบญจบูรพา ครั้งที่ 1

21 มิถุนายน 2561 ถึง 23 มิถุนายน 2561

อบรมงบประมาณ สหวิทยาเขตเบญจบูรพา

15 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561

วันไหว้ครู

7 มิถุนายน 2561 ถึง 7 มิถุนายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง 76 ห้อง

10 มิถุนายน 2561 ถึง 10 มิถุนายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4

3 มิถุนายน 2561 ถึง 3 มิถุนายน 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 และ 5

27 พฤษภาคม 2561 ถึง 27 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6

20 พฤษภาคม 2561 ถึง 20 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

กิจกรรมวันตรุษจีน

8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2561

รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 (ชาย)

20 มกราคม 2561 ถึง 24 มกราคม 2561

ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี