ม.6 สอบ TGAT TPAT

10 ธันวาคม 2565 ถึง 17 พฤศจิกายน 2565

เรียนซ้ำ

6 ธันวาคม 2565 ถึง 6 มกราคม 2566

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 (1/65)

21 พฤศจิกายน 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 (1/65)

1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1/2565

7 ตุลาคม 2565 ถึง 7 ตุลาคม 2565

สอบปลายภาคเรียนที่1/2565

19 กันยายน 2565 ถึง 23 กันยายน 2565

สัปดาห์คณิตศาสตร์

5 กันยายน 2565 ถึง 9 กันยายน 2565

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

15 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า