ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1 มีนาคม 2565 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ฉีดวัคซีนไฟเซฮร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6

17 พฤศจิกายน 2564 ถึง 17 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เรียนซ้ำทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่1/2562-ภาคเรียนที่1/2564

10 มกราคม 2565

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวรอบรอบปกติครั้งที่ 2 ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่1/2564

15 ธันวาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวรอบรอบปกติครั้งที่ 1 ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่1/2564

15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัวรอบพิเศษเฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ทุกภาคเรียน

1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 10 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

เรียนซ้ำ

28 ธันวาคม 2563 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

10 ธันวาคม 2563 ถึง 16 ธันวาคม 2563

โรงเรียนเทพศิรินท์ร่มเกล้า

สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

2 ธันวาคม 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563