กิจกรรมค่าย IEP English Camp

5 มีนาคม 2561 ถึง 7 มีนาคม 2561

สอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

3 เมษายน 2561 ถึง 4 มีนาคม 2561

ค่ายลูกเสือ ม.2

1 มีนาคม 2561 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2561

จังหวัดสระบุรี

รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา2561 (ห้องเรียนพิเศษ)

24 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

สอบปลายภาคเรียนที่2/2560 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5)

19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า