ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30/5/61

ทำบุญวันวิสาขบูชา 28/5/61

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ5

ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 21-25/5/61

เยี่ยมค่าย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3(ชาย) 21/1/2561

ค่ายลูกเสือสิบเทพ 18-21/1/2561

ค่ายภาษาจีน ปีการศึกษา 2560 14/1/61

ประชุมผู้ปกครองม.3 ปีการศึกษา 2560 ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องศึกษาต่อ ม.4 (โควต้า) 14/1/2561

นิทรรศการวิชาการ “ศาสตร์พระราชา การพัฒนาที่ยั่งยืน” 12/1/61

พิธีประดับบ่าลูกเสือม.1 8/1/61