ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 13 มิ.ย.66

กิจกรรมเลือกตั้ง 13 มิ.ย.66

กิจกรรมประดับเข็ม 8 มิ.ย.66

ผอ. สพม กท.2 เยี่ยมชมโรงเรียน

กิจกรรมวันไหว้ครู 8 มิ.ย.66

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 2 มิ.ย.66

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.66

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 30 พ.ค.66

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566