งานเลี้ยงแสดงความยินดี ผ.อ.ประสงค์ สุบรรณพงษ์ 2/11/61

อบรมเชิงปฎิบัติการ ห้องเรียน 4.0 29/10/61

กษิณาลัย ร้อยดวงใจท.ศ.ร. 28/08/61

โครงการอบรมนักเรียนระบบ TCAS 62 24/08/61

การอบรมทักษะการสร้างหุ่นยนต์พื้นฐาน 24-26/08/61

ค่ายพอเพียงครั้งที่ 11 21-23/08/61

เบญจบูรพา มุทิตาคารวะ กษิณานุสสรณ์ 21/08/61

ศึกษาดูงาน โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ 16/08/61

ประชุมสัมนาวิชาการ 15 ก.ย. 61

เทศน์มหาชาติและทอดผ้าป่าโรงเรียน 14/9/2561