ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2566 วันที่25/04/2/2566

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2566 วันที่24/04/2/2566

นิทรรศการ”เปิดบ้าน ท.ศ.ร.” 20 ม.ค. 66

กิจกรรมการบริจาคโลหิต 19 ม.ค.66

พิธี “การเข้าประจำกอง” (ประดับบ่าอินธนู) 19ม.ค.66

กิจกรรมตรุษจีน 17 ม.ค. 66

พิธีมอบทุนการศึกษา 13 ม.ค.66

มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้มีความซื่อสัตย์” 12 ม.ค. 66