กิจกรรมอบรม “ให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต” 10 ม.ค. 66

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4 และ ม.5 8 ม.ค. 66

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 5 ม.ค.66

กิจกรรมวันคริสต์มาส 20 ธ.ค. 65

ติว TCAS ไทย-สังคม 8 ธ.ค. 65

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565

พิธีการการแข่งขันกีฬาสีภายใน 25 พ.ย. 65

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 ส.ค. 63

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรม DSR ปันสุข