International festival 20/12/2560

ค่ายภาษาไทย 9-10/12/2560

ฟุตบอลดารา 19/12/2560

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดการสอบ Pre-Test 19/12/2560

ค่ายมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ม.4-5 16 17 ธ.ค. 60

งานเปิดป้ายสมาคม และพิธีทำบุญบ้านดิน 14/12/2560

มอบหนังสือ O-net 14/12/2560

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 13/12/2560

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4/12/2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สอวน.รอบ2 1/12/2560