กำหนดการรับสมัครการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียน(Pre-Test)ม.1 และ ม.4
คลิก>>https://sites.google.com/dsr.ac.th/pretest