คลิกดูรายละเอียด ข้อปฏิบัติการเข้าสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1