ข้อปฏิบัติการเข้าสอบและแผนที่นั่งสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 <คลิกที่นี่>
ข้อปฏิบัติการเข้าสอบ และแผนที่นั่งสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 <คลิกที่นี่>