นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เดิม ตรวจสอบรายชื่อและแผนการเรียน

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่มีข้อความ “ติดต่อห้องการเงินก่อนมอบตัว” ให้ติดต่อภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ห้องการเงิน เวลา 09.00 น.

[drivr id=”1e5t9irg7waQm6NXPqDcJj-Momymwkhph” type=”application”]