นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอนงนาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวรัตนมณี แสงอรุณเยี่ยมเด็กชายศิรวิชญ์ อินทร์จันทร์ นักเรียนชั้นม.3/4 เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ในการนี้ ได้รับความกรุณาจาก คุณป้าพูนศรี ชื่นชม นายกสมาคมเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และผู้ปกครองเครือข่ายม.6/5 ม.6/7 และ 6/9 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน