บัญชีรายชื่อนักเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  คลิกhttps://drive.google.com/file/d/1pV4mn_mNxrMd9t0DvHVqiITG9z71E6ho/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก https://drive.google.com/file/d/16W6qDZoq6IpPXTgejwcB_4ulkDMredMJ/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก https://drive.google.com/file/d/1NVASi2pXzYNcGq1QkcK3VvMKcvRD3AfY/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกhttps://drive.google.com/file/d/1yPthGp_JJqbcR_X1G8LU8Jua8yj-1L40/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก https://drive.google.com/file/d/1ovRF9NpehNZwwVWXu2gptYiQbsWEeNvs/view?usp=sharing
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 คลิก https://drive.google.com/file/d/1vyeRkBzfkk55zmTXCvGRwW_NYKDivxvJ/view?usp=sharing