ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่