ประกาศผลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (จบการศึกษาวันที่ 30 มีนาคม 2566)<<คลิกที่นี่>>