ประกาศผลสอบ Pre-test ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

   ผลการทดสอบไม่มีผลใด ๆ ต่อการสมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าอีกครั้ง