ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1 เจ้าหน้าที่พัสดุ รายละเอียด
2 นักพัฒนา รายละเอียด
3 พนักงานขับรถ รายละเอียด
4 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ รายละเอียด
5 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ รายละเอียด