ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

1. เจ้าหน้าที่สานักงานผู้อำนวยการ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานบุคคล 2 ตำแหน่ง รายละเอียด
4. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารทั่วไป 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
5. เจ้าหน้าที่สำนักงานสารบรรณ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
6. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
7. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
8. เจ้าหน้าที่จำหน่ายคูปอง 3 ตำแหน่ง รายละเอียด
9. พนักงานล้างจาน 6 ตำแหน่ง รายละเอียด
10. พนักงานขับรถ 4 ตำแหน่ง รายละเอียด
11. ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
12. ช่างแอร์ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
13. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
14. ช่างโยธา 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
15. นักพัฒนา 10 ตำแหน่ง รายละเอียด
16.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4 ตำแหน่ง รายละเอียด

    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ตั้งแต่ วันที่ 17 – 25 เมษายน 2561 (เวลาราชการ)