มอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ปี 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า <คลิกที่นี่>