มอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 <คลิกที่นี่>