ระบบรายงานตัวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 <คลิกที่นี่>