นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าศึกษารายละเอียดแผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป พร้อมค่าบำรุงการศึกษา และเลือกแผนการเรียน ในวันที่กำหนดรายงานตัว

รายละเอียดแผนการเรียนค่าใช้จ่าย