แนวทางและแนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564