คลิกดูรายละเอียด แผนผังที่นั่งสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4