กิจกรรมแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตวชิรบูรพา “คุณธรรมดี สุขภาพดี มีความสุข”

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

งานปฐมนิเทศและพิธีประดับเข็มการบิน แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ธุรกิจการบิน

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำแหน่งรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน