มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2564

การจำหน่ายสินค้าร้านสวัสดิการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าระบบออนไลน์

ประกาศ กำหนดการรับหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดใบชำระค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก เงื่อนไขพิเศษ และความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม. 3 เดิมต่อ ม. 4 (โควตา) เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน