เทพฯร่มเกล้าจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสนใจด้านการแสดง

ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา รอบ2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

ท.ศ.ร. จัดอบรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รอบ 2) โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเลือกที่เรียน ม.1 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร