ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเลือกที่เรียน ม.1 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือก

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถทำคะแนนจากการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ O-Net สูงสุดของโรงเรียน

ประกาศผลสอบPretest ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนทั่วไป 2561

ผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา2561

ตารางกำหนดการหลังสอบปลายภาค 2-2560

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบปลายภาค 2/2560 ม.1-5