ประชุมครู

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง มาตรการความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ และแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง แก้ไขผลการเรียนรอบพิเศษ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา2566

กำหนดการแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป