ยื่นความจำนงจัดสรรที่เรียน รอบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

นักเรียนที่มีความประสงค์จะชำระค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

การแสดลผลการตรวจ ATK เพื่อเข้ามอบตัว ม.1และม.4 ปีการศึกษา2565

แผนผังที่นั่งสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

แจ้งปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี2564