ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การทดสอบความรู้ (Pre-test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน REGULAR ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน IEP ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างชาวจีน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2563

แจ้งความจำนง เข้าต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , MEP

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ