ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานนิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน Regular ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2562

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงิน-บัญชี

กำหนดการรับสมัคร Pre-Test ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

All for one, Run for car. วันที่ 12 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการห้องเรียน MEP,IEP และ Regular