โรตารีมอบทุนเรียนดีลูกแม่รำเพย 13/1/2561

นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา การพัฒนาที่ยั่งยืน” 12/1/2561

ลูกแม่รำเพยสร้างชื่อ 11/1/2561

วารดิถีปีใหม่ 2561 เข้าคารวะบุคคลสำคัญ 25/12/2560

สานสัมพันธ์เยาวชนไทย – ญี่ปุ่น 25/12/2560

ท.ศ.ร. สานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปกครอง 23-24/12/2560

เยี่ยมชมพระเมรุมาศ สืบสานศิลปกรรมไทย 24/12/2560

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการสอบ pre-test การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

ครบรอบวันเกิด 72 ปี ประธานสถานศึกษา 17/12/2560

ค่ายมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 16-17/12/2560