กำหนดการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่2/2566

จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อความเป็นเลิศ

แสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟันดาบ

รับพระราชทานรางวัล ในกิจกรรมประจำปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปภัมภ์ฯ

แสดงความยินดี เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาฟันดาบ

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่2/2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปราณี นิลเหม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566