แจ้งความจำนง เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

ตารางทดสอบความรู้ Pre-test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted)

การทดสอบความรู้ Pre-test ห้องเรียน mini English Program (MEP)

แนะแนวแผนการเรียน

ประกาศคะแนนสอบ PRE-TEST ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MINI ENGLISH PROGRAM (MEP) ม.1

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป